MĒNESIS TĒMA
Septembris Maizes svētki
Oktobris Rudentiņš- bagāts vīrs
Novembris Latvijas dzimšanas diena
Decembris

"Ziemassvētki sabraukuši

rakstītām kamanām."

Janvāris

Ziemas izpriecas

"Sniedziņš sniga, putināja"

Februāris Meteņi
Marts "Sanāciet, sīki putni!"
Aprīlis "Lieldieniņas braukšus brauca"
Maijs Mātes diena
Jūnijs "Nāc, nākdama, Jāņu diena!"