Bērnu pieņemšana 7.30 - 8.20
Rīta vingrošana 8.20 - 8.25
Gatavošanās brokastīm 8.25 - 8.30
Brokastis 8.30 - 8.50
Nodarbības 9.00 - 10.30
Gatavošanās pastaigai 10.30 - 10.45
Pastaiga 10.45 - 11.30
Gatavošanās pusdienām 11.30 - 12.00
Pusdienas 12.00 - 12.30
Gatavošanās miegam 12.30 - 13.00
Dienas miegs 13.00 - 15.00
Piecelšanās 15.00 - 15.20
Gatavošanās launagam 15.20 - 15.30
Launags 15.30 - 16.00
Nodarbības 16.00 - 17.00
Gatavošanās pastaigai 17.00 - 17.15
Pastaiga 17.15 - 18.20
Rotaļas 18.20 - 19.00