Maksa par bērna uzturēšanos bērnudārzā „Lapsēns” ir 295,00 EUR mēnesī

Maksa par ēdināšanu 4.00 EUR dienā (brokastis, pusdienas, launags).

Vecāku maksa par bērna izglītošanu iestādē (mācību maksa), tiek samazināta, ņemot vērā noslēgtos līgumus starp:

  • pirmskolu un pašvaldībām par līdzfinansējuma (132.33 EUR) piešķiršanu pēc deklarētās dzīves vietas*;
  • valsts dotācijas (95.33 EUR)*;

* Pašvaldības līdzfinansējums un valsts dotācija tiek piešķirta bērnam, kas sasniedzis 1,6 gadu vecumu un atrodas pašvaldības bērnudārza rindā.

Bērniem no 1,6 gadu vecuma papildus tiek nodrošinātas angļu valodas un ritmikas nodarbības.

 

Расценки

Ежемесячная оплата посещения и обучения ребенка в частном детском саду  „Lapsēns” с января 2016 г.  софинансируется Рижской Думой и Государством и составляет  295,00 EUR

Ежедневное трехразовое питание 4.00 EUR .